Tin từ các địa phương

Xã Hòa Sơn Tiếp nhận, tổ chức cấp phát gạo giáp hạt cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ sản xuất nông nghiệp ở thôn đặc biệt khó khăn năm 2024

Thực hiện Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc tiếp nhận, phân bổ gạo hỗ trợ cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024 trên địa bàn huyện Ninh Sơn và Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 10/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho nhân dân dịp giáp hạt năm 2024 trên địa bàn huyện Ninh Sơn;

Chiều ngày 13/6/2024 Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn đã tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo giáp hạt năm 2024 cho Nhân dân trên địa bàn xã huộc các đối ượng là hộ nghèo, cận nghèo và người sản xuất nông nghiệp ở thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Dự buổi tiếp nhận và cấp phát gạo có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các hội đoàn thể xã và bí thư chi bộ, trưởng ban quản lý, ban công tác mặt trận 06 thôn.

Mức hỗ trợ: 15 kg/khẩu (hỗ trợ 1 tháng); tổng số hộ nghèo toàn xã: 71 hộ/146 khẩu x 15 kg = 2,190kg; hộ cận nghèo toàn xã: 139 hộ/358 khẩu x 15 kg = 5,370 kg tổng hộ SXNN ở thôn đặc biệt khó khăn: 83 hộ/289 khẩu x 15kg = 4,335kg.

Việc tiếp nhận và cấp phát bảo đảm đúng quy trình đúng đối tượng, đúng định lượng cho Nhân dân./.

(Tin, ảnh: Võ Thanh Tâm – Hội CCB Hòa Sơn)

xuannuoi

Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Tin học - Chuyên viên chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *