Học tập - Nghiên cứu

Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Sơn tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi đua cụm 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2024.

Chiều ngày 05/7/2024, tại Hội trường UBND xã Ma Nới, cụm thi đua số 2 thuộc Hội CCB huyện Ninh Sơn đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi đua cụm 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2024. (xã Ma Nới làm cụm trưởng)

Về dự có tổng kết cụm thi đua huyện Ninh Sơn có

Đồng chí: Lưu Thống Nhất– Phó chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Sơn; Cấp xã : Đồng chí: Nghiêm Văn Vinh- PBT. TT Đảng ủy xã; Các đồng chí lãnh đạo UBND- UBMTTQVN xã Ma Nới và các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội CCB  4 xã Ma Nới, Hòa Sơn, Lâm Sơn, Quảng Sơn.

Cụm thi đua số 2 gồm 4 xã Ma Nới, Hòa Sơn, Quảng Sơn, Lâm Sơn thuộc Hội CCB huyện Ninh Sơn, thực hiện phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” chung tay xây dựng Nông thôn mới, Hội CCB các xã đã có những bước chăm lo phát triển, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân và Hội viên Cựu chiến binh được nâng cao, tình hình Quốc phòng An ninh tại các xã được duy trì cơ bản ổn định. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, đó là: thời tiết nắng hạn kéo dài thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất ở Ma Nới và Hòa Sơn, bên cạnh đó giá cả sản phẩm từ gia súc có sừng( bò) không ổn định, ảnh hưởng đến các mô hình chăn nuôi bò trong hội viên CCB và Nhân dân. Do thị trường kinh tế khó khăn ảnh hưởng đời sống của một bộ phận Nhân dân, và hội viên Cựu chiến binh cũng như các hoạt động thi đua nhiệm vụ công tác trong Hội, để bảo đảm duy trì các hoạt động Hội CCB cùng với Chính quyền, Mặt trận các đoàn thể thống nhất chung Chủ trương của Cấp ủy Đảng và sự đồng thuận từ Nhân dân. Hội CCB các xã xác định cho phong trào nhiệm vụ thi đua ở các cấp Hội: Như vận động Hội viên CCB tham gia duy trì các mô hình phát triển kinh tế, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo “ điển hình trong mô hình phát triển kinh tế có Hội CCB Hòa Sơn, HV Cao Thị Thanh Mai, làm dịch vụ kinh tế; HV Võ Văn Tuấn, HV Nguyễn Cao Anh Kiệt, sản xuất nông nghiệp trồng tre lấy măng” và Hội  CCB Lâm Sơn – mô hình trồng hoa Phong lan) và phong trào CCB tham gia đảm bảo ANTT tại khu dân cư…(mô hình ANTT có Hội CCB Ma Nới và Hội CCB Quãng Sơn)

Tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên cơ bản ổn định thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; gương mẫu hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Về công tác tổ chức Hội cơ sở:

Hội CCB xã Hòa Sơn: trong 6 tháng đầu năm toàn Hội có 90 hội viên, ( giảm 01, tăng 06 mới kết nạp) đang sinh hoạt tại 04 chi hội;

Hội CCB xã Lâm Sơn: hiện nay tổng số Hội viên là 106 hội viên, đang sinh hoạt tại 06 chi hội;

Hội CCB xã Quãng Sơn: hiện có 139 hội viên, đang sinh hoạt tại 09 chi hội;

Hội CCB xã Ma Nới: hiện có 102 hội viên, tăng 06 hội viên kết nạp, đang sinh hoạt tại 06 chi hội.

Phát biểu của Lãnh đạo Hội CCB huyện và lãnh đạo xã Ma Nới ghi nhận Công tác tổ chức Hội CCB các xã thực hiện 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu giao đặc biệt là công tác lết nạp hội viên có Hòa Sơn và Ma Nới đạt chỉ tiêu, thực hiện các mô hình kinh tế, công tác giảm nghèo trong Hội; xây dựng tổ chức Hội CCB các xã cơ bản đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng CCB gương mẫu theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

Kết thúc Hội nghị Sơ kết cụm thi đua được Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận địa phương đánh giá cao về nhiệm vụ công tác Hội CCB; trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương; Qua đó Hội CCB huyện cũng đánh giá về nhiệm vụ thi đua cũng như các nhiệm vụ chỉ tiêu 6 tháng đầu năm; Hội CCB các xã được hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu giao; Lãnh đạo Hội CCB huyện nhấn mạnh các đơn vị phát huy kết quả đạt được 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm có 1 số chỉ tiêu cần lưu ý để Hội các xã cần sớm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2024./.

 Tin- ảnh: Võ Thanh Tâm – Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Sơn.

xuannuoi

Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Tin học - Chuyên viên chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *